Nieuwe speler aanmelden

Hierbij meld ik de volgende speler aan voor de zaalvoetbalcompetitie van ZVV Heeze seizoen 2017/2018.

Indien je al 15 spelers op de lijst hebt, welke speler moet er dan verwijderd worden?

HET INSCHRIJFGELD VAN €5,- DIENT BINNEN 7 DAGEN NA INSCHRIJVING OVERGEMAAKT TE ZIJN OP BANKREKENINGNUMMER NL72RABO0120311836.

DIT FORMULIER MOET VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD VERSTUURD WORDEN.