Nieuwe speler aanmelden

    Hierbij meld ik de volgende speler aan voor de zaalvoetbalcompetitie van ZVV Heeze seizoen 2023/2024.

    Indien je al 20 spelers op de lijst hebt, welke speler moet er dan verwijderd worden?

    HET INSCHRIJFGELD VAN €5,- DIENT BINNEN 7 DAGEN NA INSCHRIJVING OVERGEMAAKT TE ZIJN OP BANKREKENINGNUMMER NL72RABO0120311836.

    DIT FORMULIER MOET VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD VERSTUURD WORDEN.