Spelregels

Bij het gelijk eindigen van teams met betrekking tot promotie(kampioenschap)/degradatie zal een beslissing worden verkregen op basis van navolgende resultaten:

1. aantal gewonnen wedstrijden;
2. resultaten in onderlinge wedstrijden (doelsaldo telt mee, uitdoelpunten tellen niet dubbel);
3. het doelsaldo;
4. aantal gescoorde doelpunten.

Indien deze zaken niet voldoen dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

Belangrijkste verschillen, spelregels KNVB & ZVV Heeze’76

Aanvang wedstrijd: bij de KNVB ligt het aan de klasse waarin men speelt, met hoeveel spelers men dient te beginnen.
In Heeze dient men met minimaal 4 spelers de wedstrijd te beginnen.

Bij de KNVB kent men directe en indirecte vrije schoppen.

In Heeze zijn alle vrije schoppen (ook de aftrap) indirect, dat wil zeggen dat de scheidsrechter moet kunnen zien dat de nemer de intentie heeft om de vrije schop indirect te nemen.
De strafschop mag natuurlijk direct genomen worden.

Tijdstraffen
Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij de tijdwaarnemer. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord en aan de regels wordt voldaan voor het terugkeren (zie regels KNVB).
Een speler aan wie een tijdstraf van 5 minuten is opgelegd, middels het tonen van een rode kaart, moet de zaal verlaten. Zijn team mag, nadat de 5 minuten tijdstraf volledig zijn verlopen, weer worden aangevuld. Bij een rode kaart mag er geen speler terug keren indien er door de tegenstander wordt gescoord. Het team waarvan de speler een rode kaart heeft ontvangen dient de volledige 5 minuten met een persoon minder te spelen.

Enige aandachtspunten:

 • Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team daalt tot minder dan 3 (zowel tijdelijk alsook definitief) wordt de wedstrijd gestaakt.
 • Wanneer de doelman de bal, die achter is geweest, in het spel werpt, mag hij deze nog één maal spelen, (niet met de hand) voordat deze is aangeraakt door een tegenstander, of over de middenlijn is geweest.
 • Wanneer de doelman een bal in zijn bezit krijgt (dus niet achter is geweest) mag hij wanneer hij de bal in het spel heeft gebracht niet meer aanraken voordat deze is aangeraakt door een tegenstander, of over de middenlijn is geweest.
 • De doelman mag de bal niet uit zijn handen uittrappen.
 • Onder een sliding wordt verstaan, het met de voet of voeten over de speelvloer glijdend de bal wegspelen of trachten weg te spelen.
 • Men mag een sliding maken wanneer er geen tegenstander in de buurt is.
 • De voordeelregel kan worden toegepast wanneer de scheidsrechter van mening is dat het niet in overtreding zijnde team, door in balbezit te blijven,de mogelijkheid heeft om tot een aanval te komen,waaruit een reële scoringskans kan ontstaan.
 • Wanneer de voordeelregel verkeert uitpakt, kan de scheidsrechter alsnog (binnen enkele seconden) het spel onderbreken en een vrije schop toekennen.
 • De doelman wordt geacht in het bezit van de bal te zijn, wanneer hij de bal met enig deel van zijn hand of arm aanraakt of tegenhoudt, echter niet wanneer hij een redding verricht.
 • Een vrije schop dient gegeven te worden wanneer een speler, zonder de bal te willen spelen, tussen de bal en de tegenstander doorloopt met de bedoeling zijn tegenstander te hinderen.
 • Een vrije schop dient te worden gegeven wanneer de doelman de bal met de handen speelt wanneer deze door een medespeler rechtstreeks uit een intrap naar hem wordt toegespeeld.

De KNVB spelregels zijn te vinden op spelregels Futsal KNVB.