Start nieuwe seizoen 2 oktober

Vanwege alle maatregelen hebben we besloten om dit seizoen geen beker te spelen. Hierdoor houden we wat extra ruimte over, indien wedstrijden niet gespeeld kunnen worden door maatregelen van de overheid.
De algemene ledenvergadering zal vanwege alle huidige regels plaatsvinden op een later moment (gezien de animo de afgelopen jaren, zal dit geen probleem zijn voor iedereen).

Regels voor de wedstrijden/sporthal:

  • Teams kunnen zich omkleden in de kleedlokalen, houdt hierbij rekening met de 1,5 meter afstand (aangegeven in de kleedlokalen). 
  • De teams nemen hun spullen mee naar de zaal, de tassen kunnen geplaatst worden in de twee ruimtes achter de netten.
  • Voor aanvang van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier ingeleverd te worden, met daarbij een verklaring (ondertekend door de aanvoerder) waarin wordt verklaard dat de spelers die meespelen geen ziekteverschijnselen vertonen. Deze verklaring is aanwezig bij de tijdwaarnemer. 
  • Bij eventuele twijfel, met betrekking tot de gezondheid, kan een speler het recht tot meespelen van de wedstrijd ontzegd worden.
  • Zorg ervoor dat iedereen een eigen bidon heeft, dit om te voorkomen dat meerdere spelers uit dezelfde bidon drinken.
  • Na afloop kan er gedoucht worden in het kleedlokaal, hierbij kunnen ook de aparte douches in de kleedlokalen gebruikt worden. 
  • Het maximum aantal spelers op de spelerslijst wordt vergroot van 15 naar 20.  
  • Een vriendelijk verzoek om het aantal supporters te beperken in de zaal. Eventuele aanwezige supporters dienen ook 1,5 meter afstand te bewaren. Vanwege de nieuwe regels (d.d. 28-09-2020) is er geen publiek toegestaan tijdens de wedstrijden.

Aangezien het vorige seizoen halverwege is afgebroken, zal de contributie van de tweede speelhelft van het afgelopen seizoen gebruikt worden voor de eerste speelhelft van het nieuwe seizoen. Teams die deze bijdrage nog niet hebben betaald, dienen dit alsnog te doen alsmede nieuwe teams.